افتخارآفرینی جناب آقای خسرو مختاری

کسب موفقیت در انتخابی تيم ملى کونگ فو در انجمن توا توسط  خسرو مختارى دروزن 78- Kg از استان همدان شهر مهاجران را به جامعه ورزشی استان همدان وخانواده محترم ایشان تبریک عرض مینماییم

روابط عمومی هیات کونگ فو و هنر های رزمی استان همدان

مرحومه استاد کیانی

قصه مرگ توراناگه شنیدن زودبود**درعزایت جامه راازتن دریدن زودبود

آخرای یارهمه ای مظهرمهرووفا**درسرای جاودان منزل گزیدن زودبود

 

(به یادمرحومه کیانی)

مرحومه استادپریسا(پریا)کیانی فرزندعلی احمددر۶۲/۵/۲۳درخانواده ای مذهبی وکشاورزدرروستای گیان ازتوابع شهرستان نهاوندچشم به جهان گشود.درسال۱۳۸۱ازطریق کنکورسراسری دررشته الهیات باگرایش حقوق وارددانشگاه شد.ویژگی بارزایشان حس نوع دوستی،هم دردی،هم فکری بامستمندانی بودکه آنهارامی شناخت.اعتقادعملی ایشان به حفظ حجاب واخلاق نیکوباعث شده بودکه تمام اقوام خصوصادختران هم سن وسال ایشان اوراالگوی خودقراردهند.درسال۸۱_۸۲پابه عرصه ورزش گذاشت که درآن زمان رفتن یک دخترازروستابه شهروشرکت درکلاس های ورزشی وجه خوبی نداشت.ایشان ورزش رابارشته تکواندوودرکناراستادبابایی شروع نمودن وچندسال بعددرکناراستاددارایی کونگ فوراآغازنمودن که پیشرفت قابل توجهی دراین رشته داشتن.ایشان همزمان دررشته فوتسال نیزفعالیت می کردند.درتابستان۸۶آموزش کونگ فورادرروستای گیان باکمبودامکانات(سالن مناسب وتجهیزات موردنیاز)آغازنمودند.تلاشهای مستمرایشان به جایی رسیدکه درحال حاضربخش گیان دارای یک باشگاه ورزشی می باشدوهم اکنون به عنوان قطب اصلی کونگ فوی استان همدان می توان ازآنان نام برد.مرحومه پریسا(پریا)کیانی افتخارش شاگردانی بودکه تربیت کرده بودوبه قول خودش که میگفت((من ثروت مندترین فرددنیاهستم چراکه سرمایه هرکس دوستان خوب اومی باشند))ایشان درتاریخ۹۳/۳/۹مصادف بااول ماه شعبان براثرایست قلبی دیده ازجهان فروبست وبه ندای معبودخودلبیک گفت.

(عنوان هاومقام ها)

کمربندمشکی دان۲سال۸۸

مسؤل سبک تکواندودرشهرستان نهاوندوگیان

داوری درجه۳کونگ فودرسال۸۵

مربی گری درجه۳کونگ فودرسال۸۸

نماینده کونگ فوگرات سان همدان ازسال۸۷

دان۱گرات سان سال۹۰

داوری درجه۳کینگ بوکسینگ سال۹۰

مقام دوم مسابقات کشوری کونگ فوسال۸۸

مقام اول سال۸۵

مقام دوم رشته فوتسال سال۸۵

مقام اول کونگ فو سال۹۰

مقام اول کونگ فودرسال۹۲

قهرمانی کشورفدراسیون کونگ فوسال۹۰

ایشان باتمامی وجودمشکلاتی که برسرراه ورزش خودداشته باهمت بلندوعزم راسخ به رفع موانع پرداخته وانتظارمی رودکه مسؤلان مربوطه نسبت به افرادخادم وکسانی که نقش به سزایی درنقش هنرجودارندنگاه ویژه ای داشته باشیم.

(روحش شادویادش گرامی)

شما اینجا هستید: خانه تالار قهرمانان

پیوندهای مفید

http://www.ostan-hm.ir/fa/index.aspx

 

 

ارتباط با ما

آدرس :                      

همدان / شهرک اندیشه / پشت مجتمع مسکونی کوی امام رضا (ع) /خانه کونگ فو / دفتر هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان همدان

تلفکس :34288108-081

خبرنامه پیامکی